Preventie

Is er sprake van diabetes mellitus (suikerziekte), nierfalen, gevoelsverlies in de voeten door beschadiging van de zenuwen en/of vaatlijden in de voeten, dan kan er verhoogd risico ontstaan op slecht genezende voetwonden.

De podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van deze risicovoeten en kan door tijdig ingrijpen trachten voetklachten en wonden aan de voeten te voorkomen. Deze preventie bestaat uit een jaarlijks voetonderzoek met schoenadvies waarbij zoolterapie, orthese, nagelbeugel en/of wondbehandeling kan worden toegepast. De therapie en eventuele behandelingen worden afgestemd op uw persoonlijke gezondheidssituatie.

De Praktijk Podotherapie de Smet is actief op de voetenpoli van Ziekenhuis ZorgSaam, locatie De Honte. Deze poli kent een multidisciplinair team dat bestaat uit een vaatchirurg, podotherapeut, orthopedisch schoentechnieker, gipsverbandmeester en een wondverpleegkundige. Mensen met zo'n risicovoet en slecht genezende wonden kunnen naar deze voetenpoli verwezen worden.