Preventie

Mensen met diabetes-mellitus (suikerziekte) hebben een vergrote kans op voetproblemen door de beschadiging van zenuwen en vaatlijden in voeten en benen. Vaak merken patiënten het ontstaan van wondjes of het afnemende gevoel in de voeten niet tijdig op. Door een verminderde bloedtoevoer genezen wondjes moeilijker. Hierdoor neemt het risico van infecties toe. De podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de diabetische voet en kan door tijdig ingrijpen trachten de voetklachten te verminderen en wondjes te voorkomen.
De preventie wordt afgestemd op de persoonlijke (gezondheids-) situatie van de patiënt en kan bestaan uit jaarlijkse voetcontrole, schoenadvies, wondbehandeling, zooltherapie of ortheses.

De Praktijk Podotherapie de Smet is verder actief op de voetenpoli van Ziekenhuis ZorgSaam, locatie De Honte. Deze poli kent een multidisciplinair team dat bestaat uit een revalidatiearts, vaatchirurg, neuroloog, dermatoloog, internist, diabetesverpleegkundige, podotherapeut, orthopedisch schoentechnieker, gipsverbandmeester en een wondverpleegkundige. Diabetici met slecht genezende wonden of een verhoogd risico op voetcomplicaties worden naar deze voetenpoli verwezen.