Vergoedingen

Vrijwel iedere ziektekostenverzekeraar heeft een vergoeding voor podotherapie in de aanvullende verzekering. De vergoedingsregelingen verschillen echter per verzekeraar. In uw polisvoorwaarden kunt u nagaan wat in uw geval de vergoeding is.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten).

De Praktijk Podotherapie de Smet heeft het factureren uitbesteed aan Fa-med. Dit betekent dat u onze rekening via Fa-med ontvangt. U wordt verzocht het factuurbedrag binnen 30 dagen over te maken.
Wilt u reageren op een nota of heeft u een specifieke vraag over nota's of betalingen? Neemt u dan rechtstreeks contact op met Fa-med, telefoonnummer: 0900-0885 (€ 0,18 per minuut). Een nieuw exemplaar van een nota kunt op vragen via telefoonnummer: 0900-0882 (€ 1,00 per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten). Uw vragen kunt u ook stellen via het digitale reactieformulier van Fa-med.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Fa-med B.V. en uw zorgverzekeraar. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten.

Op de nota die u van Fa-med ontvangt zijn de betalingsvoorwaarden van Fa-med B.V. van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland en liggen tevens ter inzage bij uw zorgverlener.