Vergoedingen

Vrijwel iedere ziektekostenverzekeraar heeft een vergoeding voor podotherapie in de aanvullende verzekering. De vergoedingsregelingen verschillen echter per verzekeraar. In uw polisvoorwaarden kunt u nagaan wat in uw geval de vergoeding is.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten).

De Praktijk Podotherapie de Smet heeft het factureren uitbesteed aan Infomedics. Dit betekent dat u onze rekening via Infomedics ontvangt. U wordt verzocht het factuurbedrag binnen 30 dagen over te maken.
Wilt u reageren op een nota of heeft u een specifieke vraag over nota's of betalingen? Neemt u dan rechtstreeks contact op met Infomedics, telefoonnummer: 036-2031900 Uw vragen kunt u ook stellen via het digitale contactformulier van Infomedics. Op de facturen zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Infomedics en uw zorgverzekeraar. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten.

Op de nota die u van infomedics ontvangt zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.