Preventie bij diabetes

Mensen met diabetes hebben meer kans op voetproblemen door beschadiging van zenuwen en vaatlijden in voeten en benen. Vaak merkt men het ontstaan van wondjes niet tijdig op waar - door meer kans op infecties en amputaties.
Door tijdig ingrijpen van de podotherapeut wordt getracht voetklachten te verminderen en wondjes te voorkomen. (bij voorbeeld jaarlijkse voet - controle, schoen advies, betere drukverdeling door zooltherapie en ortheses, wondbehandeling).