Behandeling

Bij uw eerste bezoek aan de podotherapeut vindt een uitgebreid onderzoek plaats om uw klachten zo helder mogelijk in beeld te brengen. De podotherapeut probeert altijd de oorzaak op te sporen. Hiervoor onderzoekt de podotherapeut uw voeten, schoenen en als dat nodig is ook de knieën, de heupen en de rug).

Afhankelijk van de klachten bestaat dit onderzoek onder andere uit:

  • inspectie van de stand van de voeten, het voettype, specifieke kenmerken zoals nagel- en/of huidafwijkingen 
  • loopanalyse door middel van statische en dynamische meting via een RS-scan drukmeetsysteem
  • voelen en testen van bepaalde structuren (spieren, botten, pezen, enz.).
  • test van de beweeglijkheid en functie

Op basis van de diagnose, stelt de podotherapeut samen met u het behandelplan op. De podotherapeutische behandeling is gericht op de verbetering of het behoud van de voetfunctie teneinde klachten te voorkomen of te behandelen. De podotherapeut heeft verschillende therapieën tot haar beschikking waaronder podotherapeutische zolenortheses, instrumentele behandeling, voorlopige therapieën, nagelbeugels en het geven van (schoen-) adviezen.

De duur van de behandeling is afhankelijk van het soort klacht en de daarmee gepaard gaande therapie. Sommige mensen zijn geholpen met één behandeling, terwijl anderen meerdere consulten nodig hebben. De podotherapeut geeft bij het eerste consult een indicatie van het benodigde aantal behandelingen.