Behandeling

Bij uw eerste bezoek aan de podotherapeut vindt een uitgebreid onderzoek plaats teneinde de klacht zo helder mogelijk in beeld te brengen. De podotherapeut probeert altijd de oorzaak op te sporen. Hiervoor is het belangrijk dat de voeten (en als dat nodig is ook de knieën, de heupen en de rug) goed onderzocht worden.

Afhankelijk van de klachten bestaat dit onderzoek onder andere uit:

  • inspectie van de stand van de voeten, het voettype, specifieke kenmerken zoals huidafwijkingen en de manier van lopen
  • statische en dynamische meting via een RS-scan drukmeetsysteem
  • voelen en testen van bepaalde structuren in de voet (spieren, botten, pezen, enz.).
  • test van de beweeglijkheid in de voet

Op basis van de diagnose, stelt de podotherapeut een behandelplan op. De podotherapeutische behandeling is altijd gericht op de verbetering of het behoud van de voetfunctie teneinde klachten te voorkomen of te behandelen. De podotherapeut heeft verschillende therapieën tot haar beschikking waaronder podotherapeutische zolenortheses, instrumentele behandeling, voorlopige therapieën, nagelbeugels en (schoen-) advies.

De duur van de behandeling is afhankelijk van het soort klacht en de daarmee gepaard gaande therapie. Sommige mensen zijn geholpen met één behandeling, terwijl anderen meerdere consulten nodig hebben. De podotherapeut geeft bij het eerste consult een indicatie van het benodigde aantal behandelingen.