Afspraak maken

Teneinde zorgvuldig te kunnen werken, kunt u afspraken uitsluitend telefonisch maken.

Telefonische bereikbaarheid

maandag t/m donderdag van 8.30-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur
vrijdag van 13.00-17.00 uur

Telefoon: 0115 - 626040
Bij geen gehoor kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. Onze assistente belt u dan zo spoedig mogelijk terug.

Neemt u bij uw eerste afspraak het volgende mee:

  • Uw legitimatiebewijs
  • De verwijzing van uw arts of specialist (indien nodig)
  • Schoenen die uw veel draagt. Denk hierbij aan sport-, huis- en werkschoenen.

Annuleren afspraak

Het annuleren van uw afspraak kan eveneens uitsluitend telefonisch verwerkt worden. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Verwijsbrief huisarts of specialist:

Wanneer u een verwijsbriefje heeft van uw huisarts of specialist dient u dit mee te nemen naar uw eerste bezoek bij de podotherapeut.

Per 1 januari 2012 kunt u ook rechtstreeks naar de podotherapeut zonder een verwijzing te halen bij de huisarts. (DTP= directe toegankelijkheid podotherapie)

Om te beoordelen of u met uw klachten bij de podotherapeut inderdaad aan het juiste adres bent, vragen wij u voorafgaand aan uw bezoek de volgende vragenlijst in te vullen. Wij zijn wettelijk verplicht deze vragenlijst bij u af te nemen, anders mogen wij niet tot behandeling overgaan.

Indien u tijdens het invullen van de vragenlijst minimaal één keer “ja” moet invullen, mogen wij u volgens de wet niet behandelen zonder verwijzing. Het is dan namelijk mogelijk dat u voor uw klachten bij de podotherapeut niet op het juiste adres bent. U moet in dat geval eerst uw huisarts bezoeken. De huisarts beoordeelt uw klacht en zal desgewenst een verwijzing podotherapie voor u uitschrijven.

Maak een afspraak

Indien u een verwijsbrief heeft, neemt u deze mee naar uw eerste bezoek aan de podotherapeut


Per 1 januari 2012 kunt u rechtstreeks naar de podotherapeut zonder een verwijzing te halen bij de huisarts.

Om te beoordelen of u met uw klachten bij de podotherapeut inderdaad aan het juiste adres bent, vragen wij u voorafgaand aan uw bezoek de volgende vragenlijst in te vullen. Wij zijn wettelijk verplicht deze vragenlijst bij u af te nemen, anders mogen wij niet tot behandeling overgaan.

Indien u tijdens het invullen van de vragenlijst minimaal één keer “ja” moet invullen, mogen wij u volgens de wet niet behandelen zonder verwijzing. Het is dan namelijk mogelijk dat u voor uw klachten bij de podotherapeut niet op het juiste adres bent. U moet in dat geval eerst uw huisarts bezoeken. De huisarts beoordeelt uw klacht en zal desgewenst een verwijzing podotherapie voor u uitschrijven.Vragen
Heeft u recent een trauma/ongeval gehad?
Zijn de klachten na een recent trauma/ongeval ontstaan?
Is er sprake van een langer bestaande koorts (onverklaarbaar)?
Bent u de laatste tijd veel afgevallen (onverklaarbaar, meer dan 5kg/maand)?
Gebruikt u langdurig corticosteroïden (bijvoorbeeld Prednison)?
Heeft u last van een constante pijn die niet afneemt in rust
of bij verandering van positie?
Heeft u in het verleden kanker gehad?
Voelt u zich ziek of onwel?
Blijft de pijn ’s nacht aanwezig of wordt deze erger?
Heeft u last van jichtknobbels?
Heeft u diabetes, suikerziekte?
Heeft u reumatoïde artritis?

Wanneer u geen rugklachten heeft zijn de volgende vragen niet van toepassing.
Heeft u last van uitstraling in de benen, kracht uitval, doof gevoel of tintelingen of pijn/uitstraling bij hoesten/niezen/persen?
Gebruikt u medicijnen die intraveneus moeten worden toegediend (via een infuus, of via injectie in een ader)?
Heeft u last van ernstige incontinentie (urine en/of ontlasting)?
Heeft u last van gevoel uitval aan de binnenzijde van beide bovenbenen?
Heeft u last van tintelingen, dofheid, kracht verlies in beide benen?
Heeft u momenteel één of meer wonden op voet en/of onderbeen?
×

U heeft ja geselecteerd.

Wij mogen u volgens de wet niet behandelen zonder verwijzing. Het is dan namelijk mogelijk dat u voor uw klachten bij de podotherapeut niet op het juiste adres bent.

U moet eerst uw huisarts bezoeken. De huisarts beoordeelt uw klacht en zal desgewenst een verwijzing podotherapie voor u uitschrijven.

Let op: Is dit uw eerste afspraak? Vergeet dan niet om een identificatie bewijs (paspoort/rijbewijs) mee te nemen.

Persoonlijke gegevens

Extra informatie

Over de afspraak

*) Verplicht veld