Locatie Axel klaar begin 2017

Locatie Axel klaar begin 2017

De bouw van het nieuwe gezondheidscentrum te Axel is begin dit jaar van start gegaan en vordert gestaag. Vanaf begin 2017 zal de Praktijk Podotherapie de Smet de nieuwe locatie te Axel beschikbaar zijn.

Binnen het gezondheidscentrum zullen straks verschillende diensten beschikbaar zijn: naast de podotherapie tevens huisartsen, apotheek, fysiotherapie, GGD, jeugd gezondheidszorg zoals consultatie bureau, diëtiste.

Adres: De Ruyterstraat 9 te Axel (zijstraat van de Kanaalkade)

Zoals het nu gepland staat zal het gezondheidscentrum klaar zijn tegen februari/maart 2017. Afspraken zullen verlopen via onze afsprakenbalie op de hoofdlokatie te Terneuzen: 0115-626040