voetzorg bij diabetes

voetzorg bij diabetes

voorkomen is beter dan genezen

Wanneer er diabetes bij u is vastgesteld, komt er veel informatie op u af. Mensen met diabetes hebben een verhoogde kans op niet of slecht genezende wondjes aan de voeten. Door een verminderde werking van de zenuwen wordt een wondje aan de voet niet of nauwelijks opgemerkt. Een niet goed genezende wond kan in het ergste geval leiden tot amputatie van teen, voet of (onder)been. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en brengt daarnaast ook hoge kosten met zich mee. Daarom is voorkomen beter dan genezen.

Voetzorgprofessionals verenigen zich voor diabetische voetzorg

 

De professionals in de voetengezondheidszorg slaan de handen inéén om de voetzorg voor mensen met diabetes inzichtelijker te maken. Met de komst van de informatiebrochure ´Voetzorg bij diabetes´ wordt een belangrijke stap gezet om de vraag naar eenduidige informatie op gebied van voetzorg bij diabetes te beantwoorden. Naast de beroeps- en brancheverenigingen van de (diabetes)podotherapeuten, medisch pedicures en registerpodologen onderschrijft ook o.a. de Diabetes Vereniging Nederland deze praktische brochure. Deze brochure is een positieve ontwikkeling gezien het groeiende aantal diabetespatiënten en de noodzaak tot zinnige en zuinige zorg.

Zorg op maat
In de informatiebrochure wordt beschreven welke (voet) zorg een diabetespatiënt kan verwachten. Naast het belang van een jaarlijks voetonderzoek wordt ook duidelijk uitgelegd wat er gebeurt wanneer iemand een verhoogd risico op een wond heeft. In de brochure wordt duidelijk aangegeven welke zorgprofessional betrokken is bij de verschillende fasen van het behandelproces en hoe de onderlinge samenwerking is geregeld. Persoonlijke zorg op maat is hierbij het sleutelwoord, waarbij ook de vergoeding door de zorgverzekeraar wordt benoemd.

Wanneer er diabetes is vastgesteld, komt er veel informatie op een patiënt af. Mensen met diabetes hebben een verhoogde kans op niet of slecht genezende wondjes aan de voeten. Door een verminderde werking van de zenuwen wordt een wondje aan de voet niet of nauwelijks opgemerkt. Een niet goed genezende wond kan in het ergste geval leiden tot amputatie van teen, voet of (onder)been. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en brengt daarnaast ook hoge kosten met zich mee. Daarom is voorkomen beter dan genezen.

Samenwerkende voetzorgprofessionals
In de voetengezondheidszorg zijn meerdere (paramedische) beroepsgroepen actief, zoals de (diabetes)podotherapeut, medisch pedicure, registerpodoloog, praktijkondersteuner en (diabetes)verpleegkundige. Naast onderlinge samenwerking, wordt er ook samen gewerkt met o.a. de huisarts, internisten en specialisten ouderengeneeskundige. De brochure ‘Voetzorg bij diabetes’ is een initiatief van de overkoepelende beroeps- en brancheverenigingen ProVoet, Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP), Diabetesvereniging Nederland, Nederlandse Maatschappij voor Medisch Voetzorgverleners (NMMV), Stipezo, Stichting LOOP, Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Wondexpertise (V&VN).